Κοκκιναρά 35, Κηφισιά, (+30) 210.80.85.370

  • Αρχική
  • Άρθρα
  • Σχέσεις
  • Ψυχοθεραπεία Ζευγαριού μέσω της Συγκινησιακά Εστιασμένης Ψυχοθεραπείας: η πρόκληση να μαθαίνουν τα ζευγάρια να μιλάνε με το συναίσθημα
ζευγάρι χαμογελάει σε μια συνεδρία

Ψυχοθεραπεία Ζευγαριού μέσω της Συγκινησιακά Εστιασμένης Ψυχοθεραπείας: η πρόκληση να μαθαίνουν τα ζευγάρια να μιλάνε με το συναίσθημα

H Συγκινησιακά Εστιασμένη Ψυχοθεραπεία ζευγαριού (Emotional Focused Therapy ή E.F.T.) αποτελεί ένα νέο μοντέλο θεραπείας ζευγαριού που διατυπώθηκε και αναπτύχθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 από τη Sue Johnson στον Καναδά.

Πρόκειται για μια σύνθετη προσέγγιση στη θεραπεία ζεύγους που αντλεί τις θεωρητικές του βάσεις από τη Διαπροσωπική Συστημική θεραπεία, τη θεωρία του Δεσμού και την Ενδοπροσωπική Βιωματική Θεραπεία και εστιάζει την προσοχή όχι μόνο στη ζωτική σημασία του συναισθήματος και της συναισθηματικής επικοινωνίας, στην οργάνωση των μοτίβων αλληλεπίδρασης και των καθοριστικών εμπειριών στις στενές σχέσεις αλλά και στη δύναμη του συναισθήματος ως παράγοντα αλλαγής στη σχέση. Αποτελεί πλέον ένα διεθνώς αναγνωρισμένο μοντέλο θεραπείας ζευγαριού. Στην Ελλάδα το μοντέλο έγινε γνωστό από την κα Κυριακή Πολυχρόνη υπεύθυνη και για το ελληνικό δίκτυο E.F.T.

Το μοντέλο έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια και σήμερα αποτελεί μία βραχεία δομημένη προσέγγιση στη θεραπεία ζεύγους. Περιλαμβάνει 9 βήματα σε 3 στάδια. Ο θεραπευτής του EFT που εφαρμόζει τη Συγκινησιακά Εστιασμένη Ψυχοθεραπεία λειτουργεί σαν «ντετέκτιβ συναισθημάτων». Γνωρίζει ότι τα ανθρώπινα συναισθήματα είναι συνδεδεμένα με το μυαλό μας, με τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας και τους άλλους, και χρησιμοποιεί απλούς, ασφαλείς και συστηματικούς τρόπους για να βοηθήσει τα μέλη του ζευγαριού να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτά, να τα κατανοήσουν και να τα εξερευνήσουν. Ο θεραπευτής ουσιαστικά βοηθάει το ζευγάρι να αναγνωρίσει το φαύλο κύκλο της αλληλεπίδρασης που δημιουργεί τις δυσκολίες, να καταλάβει τον τρόπο με τον οποίο οι δύο σύντροφοι συμβάλλουν και συμμετέχουν στο επαναλαμβανόμενο αρνητικό μοτίβο της αλληλεπίδρασής τους, στον αρνητικό 'χορό του ζευγαριού' όπου συνδημιουργούν ανασφάλεια, απογοήτευση, εκνευρισμό, και απόσταση, να κατανοήσουν τους βαθύτερους φόβους τους. Στη συνέχεια, βοηθά το ζευγάρι να συνδημιουργήσει ένα θετικό, ασφαλή και τρυφερό δεσμό μέσα από την έκφραση των συναισθημάτων τους.

Η Συγκινησιακά Εστιασμένη θεραπεία στηρίζεται στη θεωρία του συναισθηματικού δεσμού του John Bowlby σύμφωνα με την οποία η διαμόρφωση ενός βαθιού αμοιβαίου δεσμού με κάποιον άλλο είναι η πρώτη επιτακτική ανάγκη του ανθρωπίνου είδους και τα συναισθήματα και οι αλληλεπιδράσεις είναι πρωταρχικά για το ποιοι είμαστε και το πώς συμπεριφερόμαστε. Σύμφωνα με τον Bowlby όλοι μας, από την κούνια μέχρι τον τάφο , είμαστε ευτυχέστεροι όταν η ζωή οργανώνεται σαν μια σειρά μικρων ή μεγάλων εκδρομών από την ασφαλή βάση που μας παρέχει το πρόσωπο με τον οποίο έχουμε συναισθηματικό δεσμό. Σύμφωνα με τη θεωρία του συναισθηματικού δεσμού υπάρχουν 4 διαφορετικά είδη δεσμού/ προσκόλλησης που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τον εαυτό μας και τους άλλους ως ενήλικες, ρυθμίζουμε τα συναισθήματα μας και καθοδηγούν τις προσδοκίες μας στις ερωτικές σχέσεις αποδίδοντας νόημα στις ενέργειες του συντρόφου.

Το E.F.T. έχει επανειλημμένα ερευνηθεί επιστημονικά: η σταθερότητα των θετικών αποτελεσμάτων της θεραπείας αυτής είναι ισχυρή έναντι άλλων μοντέλων θεραπείας ζευγαριών. Είναι αποτελεσματική σε πολλά ζευγάρια, έρευνες έχουν δείξει πως το 70-75% των ζευγαριών που απευθύνονται σε θεραπευτή E.F.T. καταφέρνουν να ξεπεράσουν τις δυσκολίες τους και να νιώθουν ευτυχισμένα. και συνίσταται ακόμα και σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν ψυχολογικά ή σωματικά συμπτώματα.

Στο ψυχολογικό κέντρο «συναίσθηση» υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης συνεδριών μέσω της Συγκινησιακά Εστιασμένης θεραπείας με την κα Μάντζιου Βασιλική, ψυχολόγο, υπαρξιακή συστεμική θεραπεύτρια, εκπαιδευμένη θεραπεύτρια στη Συγκινησιακά Εστιασμένη θεραπεία.