Κοκκιναρά 35, Κηφισιά, (+30) 210.80.85.370

H ομάδα ανδρών, είναι ολιγομελής (10 άτομα) και απευθύνεται σε ενήλικους άνδρες, οι οποίοι είναι λειτουργικοί και που τώρα ή σε προηγούμενη φάση της ζωής τους έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με διάφορες προκλήσεις.

Η βιωματική ομάδα για το άγχος, είναι ολιγομελής (μέχρι 10 άτομα) και απευθύνεται στους ανθρώπους που θέλουν να πάρουν ανακούφιση από το άγχος στο εδώ και τώρα, ώστε να είναι σε θέση να διαχειρισθούν τις στρεσογόνες συνθήκες που βιώνουν και να αποκτήσουν τον έλεγχο στη ζωή τους.