Κοκκιναρά 35, Κηφισιά, (+30) 210.80.85.370

Η ζωή είναι μία αδίστακτη «δολοφονία» επιλογών: μόλις επιλέξουμε ένα μέλλον, σκοτώνουμε ένα άλλο. Μόλις επιλέξουμε ένα είδος σχέσης, σκοτώνουμε μια άλλη. Αν δεν αντέξουμε την ενοχή της επιλογής, μένουμε αναποφάσιστοι. Και τότε η ζωή έχει περάσει χωρίς να το καταλάβουμε.

Απατόμαστε αν νομίζουμε ότι κάνουμε ψυχοθεραπεία για να διαχειριστούμε εκείνους που δεν πάνε στον ψυχολόγο. Αντιθέτως, χρειάζεται να τους ευγνωμονούμε γιατί εκείνοι φωτίζουν τα τυφλά σημεία μας και μας δίνουν μία μοναδική βιωματική ευκαιρία: την ελευθερία να επαναεπινοήσουμε τον εαυτό μας και να τον προβάλλουμε στο μέλλον.