Κοκκιναρά 35, Κηφισιά, (+30) 210.80.85.370

Προσωπική θεραπεία

Προσωπική Θεραπεία

H προσωπική θεραπεία, είναι η θεραπεία που διεξάγεται μεταξύ του ψυχολόγου και του ανθρώπου που έρχεται για θεραπεία, δηλαδή του θεραπευόμενου. Μέσα από αυτή τη διεργασία ο ψυχολόγος, ενισχύει τη θέληση του θεραπευόμενου να επιφέρει αλλαγές και λύσεις στη ζωή του, σε θέματα που τον δυσκολεύουν. Η κατεύθυνση της προσωπικής θεραπείας προσανατολίζεται στην ανάδειξη των κρυμμένων δυναμικών του θεραπευόμενου, στη δημιουργία πλαισίου εμπιστοσύνης απέναντι στον εαυτό του και στην ανάληψη της ευθύνης για να εφαρμόσει και στην πράξη ό,τι εκτυλίσσεται στην θεραπευτική διεργασία. Ο θεραπευόμενος ως μέλος ενός συστήματος που τον περιβάλλει, ανακαλύπτει τη δυνατότητα προσωπικής αλλαγής και πως αυτή επηρεάζει και τους γύρω του να μεταβολίσουν την επικοινωνία τους προς εκείνον.

Αξιολογώντας τις περιπτώσεις που φέρνει ο θεραπευόμενος, ο ψυχολόγος εστιάζει στα ασυνείδητα δυναμικά που έρχονται από το παρελθόν και δυσκολεύουν στο παρόν. Καθρεφτίζει στον θεραπευόμενο το πρόβλημα που φέρνει και αποτυπώνει μία διαφορετική διάσταση αυτού του θέματος. Ο Ψυχολόγος δεν συμβουλεύει, ούτε λέει στον θεραπευόμενο πως να πράξει. Του παρέχει τη δυνατότητα να επιλέξει τη διέξοδο και να πάρει την ευθύνη, απαλλαγμένος από ενοχικές σκέψεις που αποτελούσαν τροχοπέδη στην προσωπική του εξέλιξη.

Η πρώτη συνεδρία είναι συνεδρία "joining" δηλαδή αναγνώρισης και σύνδεσης με τον θεραπευόμενο προκειμένου να ξεκαθαριστεί το αίτημά του. Ενδέχεται να κρατήσει περισσότερη ώρα από την συνηθισμένη ενώ οι κανονικές συνεδρίες διαρκούν 50-60 λεπτά.