Κοκκιναρά 35, Κηφισιά, (+30) 210.80.85.370

Θεραπεία Οικογένειας

Ψυχοθεραπεία Οικογένειας Συναίσθηση

Θεραπεία Οικογένειας

Οι αλληλεπιδράσεις και ιδιαίτερα οι διαπροσωπικές σχέσεις μέσα στην οικογένεια, αποτελούν το βασικό μηχανισμό για τη διαμόρφωση και κατ' επέκταση και για την αλλαγή της δυσλειτουργικής συμπεριφοράς των μελών της οικογένειας. Η δομική οικογενειακή θεραπεία, η προσέγγιση μας με τις οικογένειες, ασχολείται με τη διαδικασία ανάδρασης ανάμεσα στις περιστάσεις και στο άτομο που τις βιώνει και εμπλέκεται σε αυτές, δηλαδή με τις αλλαγές που επιβάλλονται από το άτομο στις καταστάσεις με τον τροπό που η ανάδραση από αυτές τις αλλαγές επηρεάζει την επόμενη κίνησή του.

Μία αλλαγή στη θέση που παίρνει το άτομο απέναντι στις περιστάσεις συνιστά αλλαγή της ίδιας της εμπειρίας του. Στην οικογενειακή θεραπεία χρησιμοποιούμε τεχνικές που αλλάζουν το άμεσο πλαίσιο των ανθρώπων με τέτοιο τρόπο ώστε να αλλάζουν και οι θέσεις τους μέσα σε αυτό. Μεταβάλλοντας τη σχέση ανάμεσα σε ένα άτομο και στο οικογενειακό πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτό λειτουργεί, μεταβάλλουμε και την υποκειμενική εμπειρία του ατόμου.

Μέσα στην οικογενειακή θεραπεία, δουλεύουμε τις σχέσεις και τον τρόπο με τον οποίο σχετίζεται ένα μέλος της οικογένειας με κάποιο άλλο μέλος ή και με όλα. Έχει παρατηρηθεί ότι πολλές φορές, ένα μέλος της οικογένειας, εμφανίζει το πρόβλημα, ώστε το μέλος αυτό να χαρακτηριστεί ως «ασθενής». Η ασθένεια αυτού του μέλους, είναι και η αφορμή για να έρθει η οικογένεια στη θεραπεία. Η οικογενειακή θεραπεία, καθρεφτίζει ότι αυτό το μέλος εκφράζει, με έναν ασυνείδητο τρόπο, το πρόβλημα όλης της οικογένειας και ταυτοποιείται με αυτό, προκειμένου η οικογένεια να παραμείνει σταθερή και λειτουργική.

Στη θεραπευτική αντιμετώπιση, δίνουμε έμφαση στη σχέση που το άτομο έχει με τη συγκεκριμένη κατάσταση. Παρατηρούμε και εστιάζουμε στις σχέσεις. Στόχος μας είναι να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίον τα άτομα επικοινωνούν και σχετίζονται μεταξύ τους αλλά και με διάφορες ιδέες και καταστάσεις τις οποίες ανακυκλώνουν στην οικογένεια. Η διαφοροποίηση αυτή, όταν γίνεται φανερή στην οικογένεια συντελεί στην αλλαγή των δυσλειτουργικών σχέσεων αλλά και παίρνει το πρόβλημα από το μέλος της οικογένειας που έχει χαρακτηριστεί ως «ασθενής».