Κοκκιναρά 35, Κηφισιά, (+30) 210.80.85.370

εποπτεία υπαρξιακής συστημικής προσέγγισης στο ψυχολογικό κέντρο συναίσθηση

Εποπτεία Υπαρξιακής Συστημικής προσέγγισης για Ειδικούς Ψυχικής Υγείας

Η εποπτεία στην υπαρξιακή συστημική προσέγγιση είναι μία συνεχής και εξελισσόμενη διαδικασία αναστοχασμού, ανατροφοδότησης και εκπαίδευσης, μια σχέση εμπιστοσύνης και μοιράσματος ανάμεσα σε ένα νέο επαγγελματία ψυχικής υγείας, ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή και έναν έμπειρο ψυχοθεραπευτή με σκοπό την ανάπτυξη των γνώσεων, των αξιών και των θεραπευτικών δεξιοτήτων του νέου ειδικού.

Η εποπτεία λειτουργεί ως ένα βοηθητικό υποστηρικτικό πλαίσιο όπου ο νέος θεραπευτής παρουσιάζει, είτε μαγνητοσκοπημένες συνεδρίες, είτε σημειώσεις συνεδριών και μέσα από τη διαλεκτική διαδικασία, κατανοεί τον τρόπο που λειτουργεί ως θεραπευτής, που συνδέεται και προσεγγίζει τον θεραπευόμενο-ασθενή, προβληματίζεται σε σχέση με τις σκέψεις του και τα συναισθήματά του, εκφράζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει και παίρνει ανατροφοδότηση .

Ουσιαστικά η εποπτεία είναι μια διαλεκτική σχέση ανάμεσα στον επόπτη, τον θεραπευτή και τον θεραπευόμενο, όπου ο νέος ειδικός αναπτύσσει τις θεραπευτικές του δεξιότητες, παίρνει απαντήσεις σε απορίες ή διλήμματα και αναδεικνύει τις προσωπικές του ικανότητες και αξίες μέσα σε ένα πλαίσιο σεβασμού και ασφάλειας και επιτρέπει στο νέο θεραπευτή να αναπτύξει τον δικό του τρόπο θεραπευτικής προσέγγισης, σεβόμενος τους κανόνες δεοντολογίας στην ψυχοθεραπευτική πράξη.

Η εποπτική διαδικασία αν και προσφέρει ένα μηχανισμό προστασίας ως προς το άγχος, και δίνει απαντήσεις και σε προσωπικούς προβληματισμούς εστιάζει αποκλειστικά σε θέματα θεραπευτικά ως προς τον θεραπευόμενο και δεν μπορεί να λειτουργήσει ως προσωπική θεραπεία του νέου θεραπευτή. Ο εποπτευόμενος μπορεί να φέρει θέματα που αφορούν στη σχέση θεραπευτή θεραπευομένου, θέματα που αφορούν στη συνεργασία ανάμεσα σε συναδέλφους αλλά και θέματα που σχετίζονται με το εργασιακό πλαίσιο.

Στο Θεραπευτικό - Ψυχολογικό Κέντρο Συναίσθηση υπάρχει δυνατότητα εποπτείας νέων ειδικών υπό το πρίσμα της υπαρξιακής συστημικής προσέγγισης από τον κύριο Πίσχο Χαράλαμπο Ψυχολόγο, Υπαρξιακό Συστημικό Ψυχοθεραθεραπεύτη σε ατομικό ή ομαδικό πλαίσιο. Υπάρχει η δυνατότητα για την πραγματοποίηση των εποπτειών και μέσω τηλεδιάσκεψης (skype).